top of page

Algemene voorwaarden

Geüpdatet op 8/11/2021

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van website www.chocomeer.be

Wie deze website bezoekt of gebruikt, gaat ermee akkoord dat hij door deze algemene voorwaarden gebonden is. Chocomeer behoudt zich het recht voor informatie gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of te schrappen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Chocomeer of rechthoudende derden.

Deze website is eigendom van Chocomeer.


Contactgegevens: Davy Meskens
Maatschappelijke zetel: Donklaan 261, 9290 Berlare, België
Telefoon: 0477533636
E-mail: chocomeer@outlook.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0671571679

Privacy statement

Chocomeer, eigenaar van de website www.chocomeer.be, gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacy Wet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens).
Gegevens die door de klant aan Chocomeer zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde authoriteiten overhandigen.

Persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage of correctie richten tot chocomeer@outlook.be

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden

De overeenkomst tussen Chocomeer en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de door Chocomeer gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Door effectieve bestelling verklaart de koper definitief de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

Klachtenafhandeling

U kunt klachten steeds melden op chocomeer@outlook.be
Elke klacht wordt zo snel mogelijk behandeld door onze medewerkers.

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail

Wanneer u aangegeven hebt om de nieuwsbrief te ontvangen, zal u regelmatig informatie over producten en diensten, en eventuele acties op www.chocomeer.be ontvangen. Indien u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kan u dit schriftelijk laten weten aan chocomeer@outlook.be .
Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door www.chocomeer.be, kunt u terecht op ons algemeen e-mailadres chocomeer@outlook.be

Cookies

Bij het bezoeken van onze webshop worden er cookies op uw toestel geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser bijhoudt op de harde schrijf van uw toestel. Hierin wordt informatie opgeslagen die het gebruik van de website gebruiksvriendelijker maakt. Deze cookies noemt men ‘functionele of First Party cookies’. Deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de webshop. Hiermee worden de producten in uw winkelwagen bewaard en hoeft uniet iedere keer opnieuw uw login en wachtwoord in te vullen al u hiervoor gekozen heeft. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van ‘Third party cookies’, enkel om onze website te analyseren via Google Analytics.

Aansprakelijkheid

www.chocomeer.be doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers en heeft echter geen verantwoordelijkheid voor een niet verwerkte bestelling of een plotse technische fout in het kader van de bestelling.

bottom of page